CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Literatura techniczna (1)

Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych Projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie 95,00 zł 99,75 zł

Literatura techniczna / Drogownictwo (11)

Asfalty drogowe 82,14 zł 86,25 zł
Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych 75,00 zł 78,75 zł
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania 87,50 zł 91,88 zł
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo 76,25 zł 80,06 zł
Odwodnienie dróg 80,00 zł 84,00 zł
Technologia warstw asfaltowych 93,75 zł 98,44 zł
Węzły drogowe i autostradowe 86,25 zł 90,56 zł
Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami 84,76 zł 89,00 zł
Katalog typowych elementów zagospodarowania pasa drogowego 350,00 zł 430,50 zł
Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 122,86 zł 129,00 zł
Właściwości asfaltów modyfikowanych gumą i mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych 62,00 zł 65,10 zł

Literatura techniczna / Geotechnika (1)

Zarys geotechniki 127,00 zł 133,35 zł

Literatura techniczna / Infrastruktura i odwodnienie (1)

Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu miast 55,10 zł 57,86 zł

Literatura techniczna / Inżynieria ruchu (1)

Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka 85,37 zł 105,00 zł

Literatura techniczna / Lotniska (1)

Projektowanie lotnisk i portów lotniczych 94,05 zł 98,75 zł

Literatura techniczna / Mosty (12)

Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy 110,77 zł 136,25 zł
Mosty dla pieszych 118,75 zł 124,69 zł
Mosty drewniane. Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku 71,25 zł 74,81 zł
Mosty zintegrowane 58,75 zł 61,69 zł
Projektowanie mostów betonowych 115,00 zł 120,75 zł
Trwałość mostów drogowych - S-53 55,00 zł 57,75 zł
Urządzenia dylatacyjne w mostowych obiektach drogowych. Projektowanie, montaż i utrzymanie 74,05 zł 77,75 zł
Uszkodzenia i diagnostyka obiektów mostowych 68,75 zł 72,19 zł
Mosty zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania wg PN-EN 1994-2 114,29 zł 120,00 zł
Nowoczesne konstrukcje stalowych i betonowych obiektów mostowych - S-79 85,00 zł 89,25 zł
Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych - S-80 114,00 zł 119,70 zł
Gruntowo-powłokowe konstrukcje z blach falistych Projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie 95,00 zł 99,75 zł

Literatura techniczna / Roboty ziemne (3)

Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo 66,25 zł 69,56 zł
Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym 86,25 zł 90,56 zł
Zarys geotechniki 127,00 zł 133,35 zł

OST Roboty mostowe / Dyski CD (1)

OST Roboty mostowe - wersja 4.25 1 490,00 zł 1 832,70 zł

OST drogowe roboty inwestycyjne (1)

D-04.12.01 Podbudowa gruntowa stabilizowana dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody 40,00 zł 49,20 zł

OST drogowe roboty inwestycyjne / Dyski CD (4)

OST Podłoże i nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego - wersja 7.2 250,00 zł 307,50 zł
OST Nawierzchnie i podbudowy asfaltowe wg WT-1 i WT-2 - wersja 5.6 650,00 zł 799,50 zł
OST Podbudowy i ulepszone podłoża związane spoiwem hydraulicznym - wersja 6.3 300,00 zł 369,00 zł
OST Drogowe roboty inwestycyjne - wersja 2.41 1 990,00 zł 2 447,70 zł

OST drogowe roboty utrzymaniowe / Dyski CD (1)

OST Drogowe roboty utrzymaniowe - wersja 3.31 1 590,00 zł 1 955,70 zł

Wydawnictwa IBDiM (2)

Zawiesiny twardniejące 130,00 zł 136,50 zł
Współczesne łożyska mostowe. Teoria. Projektowanie. Badania 114,07 zł 119,77 zł

Wydawnictwa IBDiM / Informacje, instrukcje (5)

Wyroby i systemy do naprawy konstrukcji betonowych (naprawy konstrukcyjne) - I-78 65,00 zł 70,20 zł
Wyroby i systemy do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych - I-79 65,00 zł 70,20 zł
Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - I-80 65,00 zł 70,20 zł
Liny do sprężania konstrukcji - I-81 65,00 zł 70,20 zł
Kryteria wykonania i badania pokryw oraz zwieńczeń studni kanalizacji kablowej z betonu zbrojonego - I-82 65,00 zł 70,20 zł

Wydawnictwa IBDiM / Studia i materiały (15)

Beton modyfikowany do dróg i mostów - S-62 110,00 zł 115,50 zł
Nośność konstrukcji nawierzchni wielowarstwowych w krajowych warunkach klimatycznych - S-63 110,00 zł 115,50 zł
Osłony przeciwhałasowe w ruchu drogowym - S-64 110,00 zł 115,50 zł
Eksploatacja dróg - S-65 315,00 zł 330,75 zł
Kształtowanie konstrukcji mostowych ze stali HPS, w tym stali trudno rdzewiejących w aspekcie ich - S-69 110,00 zł 115,50 zł
Vademecum kationowych emulsji asfaltowych - S-72 110,00 zł 115,50 zł
Metody naprawy i zabezpieczania betonowych obiektów mostowych - S-74 72,56 zł 89,25 zł
Współczesne łożyska mostowe. Teoria. Projektowanie. Badania 114,07 zł 119,77 zł
Nowoczesne konstrukcje stalowych i betonowych obiektów mostowych - S-79 85,00 zł 89,25 zł
Środki adhezyjne do nawierzchni asfaltowych - S-80 114,00 zł 119,70 zł
Bezpieczne i trwałe nawierzchnie dróg rowerowych z. S-86 114,00 zł 119,70 zł
Charakterystyka właściwości i zastosowanie betonu asfaltowego o wysokim module sztywności z. S-81 114,00 zł 119,70 zł
Efektywność przejść dla zwierząt na drogach publicznych w Polsce z. S-84 70,00 zł 73,50 zł
Zastosowanie mikrofal podczas wykonywania i naprawy nawierzchni asfaltowej z. S-85 114,00 zł 119,70 zł
Vademecum poziomego oznakowania dróg 114,00 zł 119,70 zł

Zbiory OST na dyskach CD (6)

OST Podłoże i nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego - wersja 7.2 250,00 zł 307,50 zł
OST Nawierzchnie i podbudowy asfaltowe wg WT-1 i WT-2 - wersja 5.6 650,00 zł 799,50 zł
OST Drogowe roboty utrzymaniowe - wersja 3.31 1 590,00 zł 1 955,70 zł
OST Podbudowy i ulepszone podłoża związane spoiwem hydraulicznym - wersja 6.3 300,00 zł 369,00 zł
OST Roboty mostowe - wersja 4.25 1 490,00 zł 1 832,70 zł
OST Drogowe roboty inwestycyjne - wersja 2.41 1 990,00 zł 2 447,70 zł