Cenniki do pobrania

Statystyki

Produktów:
55
Kategorii:
18
Nowości:
1
Promocje:
0

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

OST Drogowe roboty utrzymaniowe - wersja 3.31

Dyski CD
1955.7
PLN
OST Drogowe roboty utrzymaniowe - wersja 3.31
oklcdutr.jpg
 • nowość
in_stock
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
24 godziny
Cena: 1 955,70 zł
Cena netto: 1 590,00 zł


szt.
* - Pole wymagane
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

OST CD 3.31

Producent:
BZDBDiM Sp. z o.o.

Zbiór 109 ogólnych specyfikacji technicznych dla drogowych robót utrzymaniowych wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w 2001 r. i Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. w latach 2003-2024. Wydanie kwiecień 2024 r.

Dysk zawiera następujące specyfikacje:

 1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 2002

Roboty nawierzchniowe

 1. D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej 2003
 2. D-05.01.00a Naprawa nawierzchni gruntowych 2004
 3. D-05.01.03b Naprawa nawierzchni żwirowej 2004
 4. D-05.01.03c Naprawa nawierzchni z żużla paleniskowego 2004
 5. D-05.02.00a Żwirowanie nawierzchni tłuczniowej lub brukowcowej 2004
 6. D-05.02.01a Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej 2004
 7. D-05.02.02a Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej 2003
 8. D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej 2004
 9. D-05.03.01a Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 2020
 10. D-05.03.02b Remont cząstkowy nawierzchni z cegły ceramicznej (klinkieru) 2020
 11. D-05.03.03a Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 2003
 12. D-05.03.04b Wymiana wypełnienia szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 2006
 13. D-05.03.04e Wymiana gumowego profilu uszczelniającego w szczelinie nawierzchni z betonu cementowego 2010
 14. D-05.03.07b Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni asfaltem lanym 2010
 15. D-05.03.08a Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonej 2010
 16. D-05.03.11a Doraźna naprawa odkształceń nawierzchni asfaltowej za pomocą frezowania 2005
 17. D-05.03.11b Remont nawierzchni asfaltowej metodą recyklingu na zimno na miejscu 2018
 18. D-05.03.11c Naprawa otwartego złącza technologicznego z uszkodzoną warstwą ścieralną nawierzchni 2012
 19. D-05.03.11d Remont nawierzchni asfaltowej metodą recyklingu na gorąco w otaczarce 2024
 20. D-05.03.15a Uszczelnienie masą na zimno pęknięcia nawierzchni asfaltowej 2010
 21. D-05.03.15b Przykrycie pęknięcia nawierzchni asfaltowej taśmą uszczelniającą 2010
 22. D-05.03.15c Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych pęknięć nawierzchni asfaltowych 2020
 23. D-05.03.16a   Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych pęknięć nawierzchni z betonu cementowego 
 24. D-05.03.17   Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych 2017
 25. D-05.03.17a Miałowanie pocącej się nawierzchni asfaltowej 2004
 26. D-05.03.17b Naprawa spękań krawędziowych nawierzchni asfaltowej 2006
 27. D-05.03.17c Naprawa nawierzchni asfaltowej na obiekcie mostowym 2021
 28. D-05.03.18   Remont cząstkowy nawierzchni betonowych 2017
 29. D-05.03.19a Cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej (w tym: "slurry seal") 2017
 30. D-05.03.20   Uszorstnienie nawierzchni bitumicznych przez wtłaczanie kruszywa 2001
 31. D-05.03.21   Zabiegi likwidujące pocenie się nawierzchni (powierzchniowych utrwaleń) 2001
 32. D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej 2006
 33. D-05.03.26b Wzmocnienie i remont istniejącej nawierzchni geosyntetykiemi warstwą asfaltową 2024
 34. D-05.03.26f  Pomiar równości warstw nawierzchni (metodą wskaźnika IRI i prześwitu pod łatą) 2024
 35. D-05.03.26h Pomiar współczynnika tarcia nawierzchni asfaltowej przy ocenie jej właściwości przeciwpoślizgowych 2024
 36. D-05.03.26j Zastosowanie taśm dylatacyjnych przy naprawach nawierzchni asfaltowych 2013
 37. D-10.03.01d Naprawa nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych (typu IOMB) 2010
 38. D-10.03.01e Naprawa nawierzchni z prefabrykowanych betonowych płyt wielkowymiarowych 2012
 39. D-10.03.01f Naprawa nawierzchni z żelbetowych pełnych płyt wielkowymiarowych 2013
 40. D-10.05.01b Naprawa ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej 2013

Remont elementów ulic

 1. D-08.01.01a Przestawianie krawężników 2006
 2. D-08.02.01b Remont cząstkowy chodnika z płyt betonowych 2021
 3. D-08.02.02a Remont cząstkowy chodnika z betonowej kostki brukowej 2007
 4. D-08.02.03b Remont cząstkowy chodnika z płyt kamiennych 2021
 5. D-08.02.04a Remont cząstkowy chodnika z ceramicznej cegły drogowej (klinkieru) 2021
 6. D-08.02.06a Remont cząstkowy chodnika z asfaltu lanego 2008
 7. D-08.02.07a Remont cząstkowy chodnika z kostki kamiennej 2021
 8. D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzeży chodnikowych 2021
 9. D-08.04.01a Remont cząstkowy wjazdu do bramy z płyt betonowych 2008
 10. D-08.04.01b Remont cząstkowy wjazdu do bramy z betonowej kostki brukowej 2008
 11. D-08.04.01c Remont cząstkowy wjazdu do bramy z asfaltu lanego 2008
 12. D-08.04.01d Remont cząstkowy wjazdu do bramy z klinkieru 2009
 13. D-08.04.01e Remont cząstkowy wjazdu do bramy z kostki kamiennej 2009
 14. D-08.05.01a Naprawa ścieku drogowego z prefabrykowanych elementów betonowych 2006
 15. D-08.05.02a Naprawa ścieku drogowego z klinkieru 2006
 16. D-08.05.03a Naprawa ścieku drogowego z kostki kamiennej 2006
 17. D-08.05.04a Naprawa ścieku drogowego z brukowca 2006
 18. D-08.05.05a Naprawa ścieku drogowego z płyt chodnikowych 2006
 19. D-08.05.06b Naprawa ścieku drogowego z betonowej kostki brukowej 2011
 20. D-08.06.01a Remont cząstkowy obramowania lub opaski z brukowca przy jezdni lub chodniku 2007
 21. D-08.06.01b Remont cząstkowy obramowania lub opaski z płyt betonowych przy jezdni lub chodniku 2007
 22. D-08.06.01c Remont cząstkowy obramowania lub opaski z klinkieru przy jezdni lub chodniku 2009
 23. D-08.06.01d Remont cząstkowy obramowania lub opaski z kostki kamiennej przy jezdni lub chodniku 2008
 24. D-08.06.01e Remont cząstkowy obramowania lub opaski z krawężnika drogowego przy jezdni lub chodniku 2008
 25. D-08.06.01g Remont cząstkowy obramowania lub opaski z betonowej kostki brukowej przy jezdni lub chodniku 2011
 26. D-08.07.01c Naprawa progu podrzutowego ograniczającego prędkość pojazdów 2012

Odwodnienie, pobocza, zieleń i remonty

 1. D-03.01.03   Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty, kanalizacja deszczowa, ścieki) 2001
 2. D-03.01.03b Oczyszczenie rowu z namułu 2011
 3. D-03.01.04a Naprawa przepustu przez wprowadzenie do wnętrza rury polietylenowej 2009
 4. D-03.01.05a Remont betonowych elementów przepustu 2011
 5. D-03.01.06a Utrzymaniowe przeglądy bieżące przepustów 2011
 6. D-03.01.07a Oczyszczenie przepustu z namułu 2012
 7. D-06.01.01a Naprawa darniowania skarp 2005
 8. D-06.01.01b Remont cząstkowy obrukowań skarp, rowów i stożków 2005
 9. D-06.01.01e Remont wąskiego pasa dzielącego utwardzonego asfaltem lanym 2009
 10. D-06.01.01g Naprawa wąskiego pasa dzielącego utwardzonego betonową kostką brukową 2009
 11. D-06.02.01b Naprawa przepustu z rur betonowych pod zjazdem 2013
 12. D-06.03.01b Remont cząstkowy pobocza utwardzonego kruszywem łamanym 2009
 13. D-06.03.01d Remont cząstkowy pobocza utwardzonego betonową kostką brukową 2010
 14. D-06.03.02   Naprawa poboczy gruntowych 2019
 15. D-09.01.02b Utrzymanie zieleni przydrożnej 2020
 16. D-09.01.03   Koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach, skarpach i rowach 2001

Remonty urządzeń bezpieczeństwa ruchu

 1. D-07.01.02   Remont oznakowania poziomego 2019
 2. D-07.01.03a Usuwanie i maskowanie poziomych oznakowań dróg 2018
 3. D-07.02.02a Odnowienie farbą znaków kilometrowych, hektometrowych i słupków prowadzących 2012
 4. D-07.02.03   Remont oznakowania pionowego 2001
 5. D-07.02.03a Odnawianie farbą słupków do znaków drogowych 2004
 6. D-07.03.02   Remont urządzeń regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnej) 2001
 7. D-07.04.01a Remont bariery ochronnej betonowej pełnej 2005
 8. D-07.05.02   Remont barier ochronnych stalowych 2001
 9. D-07.05.02a Odnawianie farbą bariery ochronnej stalowej 2005
 10. D-07.06.01c Odnowienie farbą ogrodzeń przydrożnych z siatki 2012
 11. D-07.06.01d Naprawa ogrodzeń przydrożnych z siatki 2012
 12. D-07.06.03   Remont ogrodzeń i ekranów akustycznych 2001
 13. D-07.07.02   Remont oświetlenia dróg 2001
 14. D-07.09.01c Remont drogowego ekranu przeciwolśnieniowego 2012

Zimowe i letnie utrzymanie

 1. D-10.10.01a Zasłony przeciwśnieżne przy drodze 2007
 2. D-10.10.01b Odśnieżanie drogi 2007
 3. D-10.10.01c Zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej 2007
 4. D-10.10.01d Wiosenne utrzymanie drogi 2004
 5. D-10.10.01e Letnie utrzymanie drogi 2004
 6. D-10.10.01f  Jesienne utrzymanie drogi 2004

Roboty inne

 1. D-02.01.01k Wypełnienie przekopu mieszanką cementowo-piaskową 2011
 2. D-10.10.01p Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 2011
 3. M-20.01.16  Zabezpieczenie powierzchni obiektów inżynierskich przed gaffiti 2015
 4. M-20.20.15a Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu CC, PC i PCC 2015
 5. M-20.20.15d Iniekcja ciśnieniowa rys w powierzchniach betonowych 2016
 6. M-20.20.15e Naprawa powierzchni betonowych betonem natryskowym (przez torkretowanie) 2016

Opinie o produkcie (0)

* - Pole wymagane

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.