Cenniki do pobrania

Statystyki

Produktów:
56
Kategorii:
18
Nowości:
3
Promocje:
0

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

OST Drogowe roboty inwestycyjne - wersja 2.40

Dyski CD
1955.7
PLN
OST Drogowe roboty inwestycyjne - wersja 2.40
pud CD2_40min.jpg
 • nowość
in_stock
Dostępność:
duża ilość
Wysyłka w:
24 godziny
Cena: 1 955,70 zł
Cena netto: 1 590,00 zł


szt.
* - Pole wymagane
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

OST CD 2.40

Producent:
BZDBDiM Sp. z o.o.

Zbiór 155 ogólnych specyfikacji technicznych drogowych robót inwestycyjnych Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. z lat 2003-2023 oraz wybranych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z lat 1994-2006. Wydanie marzec 2023 r.

Wymagania ogólne

 1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 2002
 2. D-M-00.00.02a Zaplecze wykonawcy w okresie realizacji kontraktu 2012

Roboty przygotowawcze

 1. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie warstwy humusu i darniny, wyburzenie obiektów budowlanych, rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów) 1998
 2. D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 2010
 3. D-01.01.01b Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego 2012
 4. D-01.02.01a Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi 2007
 5. D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 2011

Roboty ziemne

 1. D-02.00.00 Roboty ziemne (wykopy w gruntach I-V kat. i gruntach skalistych, nasypy) 2019
 2. D-02.01.01a Wzmocnienie skarpy lub zbocza konstrukcją oporową z gruntu gwoździowanego 2004
 3. D-02.01.01b Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą wibroflotacji 2004
 4. D-02.01.01c Wzmocnienie podłoża gruntowego przez mieszanie wgłębne gruntu i formowanie kolumn lub bloków wapiennych i cementowych 2015
 5. D-02.01.01d Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą wibrowymiany gruntu (kolumnami z kruszywa) 2004
 6. D-02.01.01e Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami wibrocementowymi i wibrobetonowymi 2004
 7. D-02.01.01f Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego metodą ubijania 2005
 8. D-02.01.01g Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego przez zagęszczenie gruntu metodą wybuchów 2005
 9. D-02.01.01h Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego palami żwirowo-piaskowymi 2006
 10. D-02.01.01i Wzmocnienie wgłębne podłoża gruntowego palami zagęszczającymi 2006
 11. D-02.01.01j Wzmocnienie geokratą przestrzenną słabego podłoża pod nawierzchnią dróg 2009
 12. D-02.01.01k Zabezpieczenie skarp gwoździami gruntowymi typu CFG z oblicowaniem 2014
 13. D-02.01.01l Drenaż skarp z zastosowaniem gwoździ gruntowych typu CFG 2014
 14. D-02.03.01a Lekkie nasypy z polistyrenem piankowym (styropianem) 2003
 15. D-02.03.01b Nasyp zbrojony geosyntetykiem 2004
 16. D-02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu na gruncie słabonośnym 2004
 17. D-02.03.01d Nasyp filtracyjny 2006

Odwodnienie korpusu drogowego

 1. D-03.01.01a Prefabrykowane żelbetowe przepusty rurowe pod koroną drogi 2021
 2. D-03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej 2017
 3. D-03.01.03a Przepust pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych 2009
 4. D-03.01.03c Przepust pod drogą dla płazów i gadów 2012
 5. D-03.01.03d Przepust pod drogą z ciekiem wodnym dla małych i średnich ssaków 2014
 6. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa 2006
 7. D-03.03.01 Sączki podłużne 2006
 8. D-03.03.02a Drenaż francuski 2022
 9. D-03.04.01 Studnie chłonne 2006
 10. D-03.05.01 Zbiorniki odparowujące 2006
 11. D-03.05.01a Zbiorniki infiltracyjne 2003
 12. D-03.05.01b Zbiorniki retencyjne 2003

Podbudowy

 1. D-04.01.01,04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie (koryto warstwa odsączająca, odcinająca i mrozoochronna, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych) 1998
 2. D-04.02.01a Warstwa odcinająca z geowłókniny 2010
 3. D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 2016
 4. D-04.04.00a Podłoże  ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego 2013
 5. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 2022
 6. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 2022
 7. D-04.04.04a Podbudowa z gruzu ceglanego 2006
 8. D-04.04.04b Podbudowa brukowcowa 2005
 9. D-04.05.01a Podbudowa i podłoże  ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem 2012
 10. D-04.05.01b Podbudowa i podłoże ulepszone z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu 2021
 11. D-04.05.02a Podbudowa i podłoże  ulepszone z gruntu ulepszonego wapnem (wg PN-EN 14227-11) 2012
 12. D-04.05.03a Podbudowa i podłoże  ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie popiołem lotnym 2012
 13. D-04.05.04a Podbudowa i podłoże  ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie granulowanym żużlem wielkopiecowym 2012
 14. D-04.05.05a Podbudowa i podłoże  ulepszone z mieszanki kruszywa związanego gotowym wyrobem hydraulicznego spoiwa drogowego 2012
 15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 2003
 16. D-04.06.01a Podbudowa z betonu popiołowego 2005
 17. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 2005
 18. D-04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 2023
 19. D-04.08.00 Wyrównanie podbudowy (mieszankami mineralno-bitumicznymi, betonem, gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem, tłuczniem, kruszywem stabilizowanym mechanicznie) 1998
 20. D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej 2001
 21. D-04.10.01a Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej wykonywanej w wytwórni stacjonarnej 2019
 22. D-04.11.01 Podbudowa z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności typu EME 2006
 23. D-04.12.01 Podbudowa gruntowa stabilizowana dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję kapilarną wody 2016

Nawierzchnie

 1. D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe (naturalne i ulepszone) 1998
 2. D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa 1998
 3. D-05.01.03a Nawierzchnia z żużla paleniskowego 2003
 4. D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 2013
 5. D-05.02.00 Nawierzchnie twarde nieulepszone (tłuczniowa, brukowcowa) 1998
 6. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 2017
 7. D-05.03.02a Nawierzchnia z cegły ceramicznej 2017
 8. D-05.03.03 Nawierzchnia z płyt betonowych (sześciokątnych o boku 20 cm) 1998
 9. D-05.03.04 Nawierzchnia betonowa 2003
 10. D-05.03.04a Wypełnianie zalewami szczelin w nawierzchni z betonu cementowego (Wydanie II, zmienione) 2008
 11. D-05.03.04d Wypełnienie gumowym profilem uszczelniającym szczeliny w nawierzchni z betonu cementowego 2010
 12. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 2023
 13. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 2023
 14. D-05.03.05c Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (warstwa wiążąca i podbudowa) wg WT-1 i WT-2 2023
 15. D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego wg WT-1 i WT-2 2023
 16. D-05.03.08b Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana 2017
 17. D-05.03.09a Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana 2017
 18. D-05.03.12a Nawierzchnia z asfaltu porowatego wg WT-1 i WT-2 2023
 19. D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) wg WT-1 i WT-2 2023
 20. D-05.03.14a Nawierzchnia z betonu wałowanego 2018
 21. D-05.03.14b Nawierzchnia z betonu cementowego dla dróg o ruchu bardzo lekkim 2021
 22. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników 2008
 23. D-05.03.24a Nawierzchnia z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (z mieszanki BBTM) wg WT-1 i WT-2 2023
 24. D-05.03.25 Likwidacja kolein nawierzchni bitumicznych 1998
 25. D-05.03.26a Zabezpieczanie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi 2003
 26. D-05.03.26c Nawierzchnie stacji paliw 2005
 27. D-05.03.26d Zastosowanie siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni 2007
 28. D-05.03.26e Warstwa wiążąca i podbudowa z betonu asfaltowego z asfaltem modyfikowanym solą organometaliczną zwiększającą trwałość nawierzchni w wydłużonym okresie eksploatacji 2007
 29. D-05.03.26g Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą 2010
 30. D-05.03.26i Poszerzenie istniejącej nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem geokompozytu 2010
 31. D-05.03.26k Połączenia technologiczne w warstwie nawierzchni asfaltowej 2014

Roboty wykończeniowe

 1. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków (obsianie, darniowanie, brukowanie, elementy prefabrykowane, biowłókniny, geosyntetyki, hydroobsiew) 2001
 2. D-06.01.01c Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów biodegradowalną matą przeciwerozyjną (biomatą) 2009
 3. D-06.01.01d Wąski pas dzielący utwardzony asfaltem lanym 2009
 4. D-06.01.01f Wąski pas dzielący utwardzony betonową kostką brukową 2009
 5. D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami 1998
 6. D-06.02.01a Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem 2007
 7. D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy 1998
 8. D-06.03.01a Pobocze utwardzone mieszanką kruszyw niezwiązanych 2022
 9. D-06.03.01c Pobocze utwardzone betonową kostką brukową 2009
 10. D-06.04.01 Rowy (w przypadku robót remontowych i utrzymaniowych) 1998
 11. D-06.05.01 Sączki poprzeczne w poboczu 1998

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 1. D-07.01.01a Oznakowanie poziome 2018
 2. D-07.02.01a Oznakowanie pionowe 2018
 3. D-07.02.02a Słupki prowadzące, krawędziowe oraz znaki pikietażowe (kilometrażowe) 2018
 4. D-07.04.01 Bariery ochronne betonowe pełne 1998
 5. D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe 2017
 6. D-07.05.01a Bariery ochronne linowe 2007
 7. D-07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych 2006
 8. D-07.06.01b Przestawienie ogrodzenia z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych 2007
 9. D-07.06.02a Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych wg Szczegółowych warunków technicznych dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 2019
 10. D-07.06.03a System ogrodzeniowy autostrad i dróg 2008
 11. D-07.08.00a Ekran akustyczny (osłona przeciwhałasowa) z wyborem typu na etapie budowy 2011
 12. D-07.08.00b Posadowienie ekranów akustycznych 2019
 13. D-07.08.00c Prefabrykowane podwaliny ekranów przeciwhałasowych 2020
 14. D-07.08.04a Ekran przeciwhałasowy z kaset z blachy aluminiowej o podwyższonej odporności na korozję 2019
 15. D-07.08.04b Ekrany przeciwhałasowe z wypełnieniem z płyt poliwęglanowych 2020
 16. D-07.09.01,02 Osłony przeciwolśnieniowe na drogach - z zieleni 1998
 17. D-07.09.01b Drogowy ekran przeciwolśnieniowy (wg PN-EN 12676-1) 2008
 18. D-07.09.01d Przydrożna osłona przeciwwietrzna skrajna z zieleni 2013

Elementy ulic

 1. D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych 2019
 2. D-08.01.02a Ustawienie krawężników kamiennych 2008
 3. D-08.02.00 Chodniki (z płyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z płyt kamiennych, z klinkieru, z mieszanki mineralno-asfaltowej, z asfaltu lanego, z kostki kamiennej) 1998
 4. D-08.02.01a Chodnik z betonowych płyt brukowych 2016
 5. D-08.02.02b Chodnik z betonowej kostki brukowej 2022
 6. D-08.02.03a Chodnik z płyt kamiennych 2020
 7. D-08.05.01b Ściek uliczny z prefabrykowanych elementów betonowych 2022
 8. D-08.05.05b Odwodnienie liniowe 2022
 9. D-08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej 2010
 10. D-08.06.01f Obramowanie i opaska z betonowej kostki brukowej przy jezdni lub chodniku 2011
 11. D-08.07.01b Urządzenia do ograniczania prędkości pojazdów (Progi zwalniające i podrzutowe) 2008

 12. D-09.01.01a Zieleń przydrożna (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki) 2019

Inne roboty

 1. D-10.01.01 Mury oporowe (betonowe, żelbetowe, kamienne) 1998
 2. D-10.01.01a Gabiony w budownictwie drogowym 2008
 3. D-10.02.01 Schody (w ciągach pieszych, dla służby utrzymaniowej) 1998
 4. D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 1998
 5. D-10.03.01a Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych (typu IOMB) 2009
 6. D-10.03.01b Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt wielkowymiarowych 2009
 7. D-10.03.01c Tymczasowa nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych płyt wielkowymiarowych 2010
 8. D-10.04.01 Nawierzchnie na przejazdach kolejowych i tramwajowych 1998
 9. D-10.05.01a Ciąg pieszo-rowerowy 2017
 10. D-10.05.01b Drogi rowerowe 2017
 11. D-10.06.01 Parkingi i zatoki 1994
 12. D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne 1994
 13. D-10.08.01 Drogi zbiorcze 1995
 14. D-10.10.01 Przebudowa przełomów drogowych 1998
 15. D-10.10.01g Przydrożna przegroda antywibracyjna w gruncie 2004
 16. D-10.10.01h Zakotwienie iniekcyjne budowli drogowej w gruncie 2006
 17. D-10.10.01i Ściana z grodzic winylowych w drogownictwie 2007
 18. D-10.10.01j Zjazdy awaryjne z dróg 2008
 19. D-10.10.01l Geosiatka komórkowa w konstrukcjach podbudów, nawierzchni i poboczy drogowych oraz skarp i ścian oporowych 2008
 20. D-10.10.01m Rekultywacja gruntów przydrożnych 2008
 21. D-10.10.01n Zamiejska zatoka autobusowa 2011
 22. D-10.10.01o Wiata na zamiejskim przystanku autobusowym 2011
 23. D-10.10.01r Zamykanie rogatką lub zaporą drogi dla ruchu 2012
 24. D-10.10.02a Kanały technologiczne 2022

Opinie o produkcie (0)

* - Pole wymagane

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.